rekorder
Norske rekorder - psykiskutviklingshemmet
Skandiarunde
Felles
20m:ingen notering   
Lag:ingen notering    
  

* = Bestenotering
Logg inn for å kunne endre rekorder.